เว็บไซต์นี้ถูกระงับการใช้งานชั่วคราว เกิดจากสาเหตุดังนี้
1.เนื่องจากพื้นที่โฮสติ้งได้สิ้นสุดการใช้งานแล้ว หรือ
2.เนื่องจากมีการใช้งานพื้นที่โฮสติ้งเกินกว่าที่ได้รับจากการใช้บริการ หรือ
3.เนื่องจากมีการใช้งานปริมาณรับ-ส่ง ข้อมูล (จำนวนแบนด์วิธ) เกินกว่าที่ได้รับจากการใช้บริการ หรือ
4.เนื่องจากเว็บไซต์มีเนื้อหาอาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service)
หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาการใช้งาน ติดต่ออีเมล support@4hostweb.com หรือโทร. 0809-777-875, 085-222-3039