22/05/2024
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ “รวมใจสร้างผาสุก”

นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฯ ร่วมจัดรายการ รวมใจสร้างผาสุก เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 934 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี