22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์ศพพ.อทัยธานี ยินดีต้อนรับ

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี และนายมรรค ศรีขาว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงป่าผาก ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผลการติดตามและหารือ ดังนี้

1. การจัดวิสาหกิจชุมชนบนห้วยยาง ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว มีการปลูกและจัดจำหน่ายผักอินทรีย์ รวมถึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการด้วยการบริหารจัดการของชุมชน

2. การท่องเที่ยวชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีกะเหรี่ยง โฮมสเตย์ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ รวมถึงเรียนรู้การปลูกผักและการทำขนมพื้นบ้าน

3. พื้นที่ชุมชนบ้านป่าผาก ซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 15 ครอบครัว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเเบบเเปลงรวม และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในชุมชน