22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่จัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี”

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับทีม One Home อุทัยธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่จัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดอุทัยธานี” ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี