22/05/2024
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวสุมินตราสุวรรณ กาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี