22/05/2024
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่

นางสาวสุมินตรา  สุวรรณกาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย