22/05/2024
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์

สายด่วน 1300 จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมอยู่เวรประจำวันศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดอุทัยธานี
เพื่อบริการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี