22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3/2567

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี