20/07/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพโดยใช้ทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านห้วยหินดำ

🗓️💚 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2567 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพโดยใช้ทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ กลุ่มสตรีกระเหรี่ยงทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี#ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ#DSDW#พม_อุทัยธานี#กระทรวง_พม#พม#ช่วย24ชั่วโมง