22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพโดยใช้ทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านภูเหม็น

🗓️🩷 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2567 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดกิจกรรม “ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพโดยใช้ทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงภูเหม็น บ้านภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี#ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ#DSDW#พม_อุทัยธานี#กระทรวง_พม#พม#ช่วย24ชั่วโมง