22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนเมษายน 2567

🗓️🧡 วันที่ 4 เมษายน 2567 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม พม.หนึ่งเดียว จังหวัดอุทัยธานี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และการหยุดให้เงินคนขอทานให้กับประชาชนทั่วไปทราบ ณ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567 บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนกฯ) ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี#ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ#DSDW#พม_อุทัยธานี#กระทรวง_พม#พม#ช่วย24ชั่วโมง