22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมาย ในการคัดเลือกพื้นที่และผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีกะเหรี่ยงทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำ

💚🗓️ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จัดกิจกรรม ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมาย ในการคัดเลือกพื้นที่และผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ✅ ณ กลุ่มสตรีกะเหรี่ยงทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี