22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนมกราคม 2567

🗓️💚 วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ พันธ์ระภะ และนางสาวเองเวียเสอะ ภูเหม็น เจ้าหน้าที่ประจำเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงภูเหม็น ร่วมกับทีม One Home พม.อุทัยธานี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และการหยุดให้เงินคนขอทานให้กับประชาชนทั่วไปทราบ ณ ตลาดใหม่ห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี