22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมาย ในการคัดเลือกพื้นที่และผลิตภัณฑ์ ชุมชนกระเหรี่ยงโปว์บ้านภูเหม็น

🩷🗓️ วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒ ฯ จัดกิจกรรม ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมาย ในการคัดเลือกพื้นที่และผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี