22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

🩷🗓️ วันที่ 10 เมษายน 2567 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

#ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ#DSDW#พม_อุทัยธานี#กระทรวง_พม#พม#ช่วย24ชั่วโมง