22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ พมจ. จังหวัดอุทัยธานี

🗓️🩵 วันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวทศพร บุญแนบ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เข้ารายงานตัวกับนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ#DSDW #พม_อุทัยธานี #กระทรวง_พม #พม #ช่วย24ชั่วโมง