22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดเก็บข้อมูลลายผ้า นำไปสู่การจัดทำองค์ความรู้

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พร้อมทีมจัดเก็บข้อมูลจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เพื่อจัดเก็บข้อมูลลายผ้า นำไปสู่การจัดทำองค์ความรู้ ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ภูเหม็น ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี