22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

วันที่​ 22 มี.นาคม 2564 นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ เดิน​รณรงค์​ ร่วมกับศูนย์​คุ้มครอง​คนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี และ​ทีมONE​ HOME​ พร้อม​ภาคี​เครือข่าย​ใน​พื้นที่​อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี