22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566”

🗓️ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566 โดยมีนางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้กล่าวรายงาน ฯ และมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ โดยทางศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี