22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2566 และร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2566 โดยมีนางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี