22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สู่การปฏิบัติ”

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากทีม One Home พม.อุทัยธานี เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สู่การปฏิบัติ” พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการสานพลัง “พม. หนึ่งเดียว”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม Richmond Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี