22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศพพ.อุทัยธานี ร่วมประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566”

🗓️ วันที่ 14 กันยายน 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อติดตามภารกิจและขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี