22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

🗓️ วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวศิริกัญญา ศรเดช เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้วยป่าปกรีสอร์ท อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี