22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบหมายให้นายคำกอง กาญจน์ธนากูล พนักงานธุรการ ส๔ และนายเกรียงไกร ศรีวิไล พนักงานบริการ เข้าร่วมประชุมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคมประจำปี 2565 ของพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี