22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี