22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

🗓️ รายงานประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

🗓️11 พฤษภาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2566-2570 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมประชุมเป็นวันที่ 3 ณ โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่