22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 รายงานประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

📢 11 พฤษภาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมประชุมนิเทศติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี