22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

🗓 10 พฤษภาคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2566-2570 เข้าร่วมประชุมเป็นวันที่ 2 ณ โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่