22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

🗓️ รายงานประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

📢 10 พฤษภาคม 2566
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวภิญญดา จันทร์มา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังภาครัฐ สำหรับส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี