22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 “ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม” ณ ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี