22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ตุลาคม 2565
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อพยพผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ ศาลาSML หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี