22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

1 พฤศจิกายน 2565
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยทีม One Home และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ บริเวณหน้าบ้านอุทัย 905 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัย จังหวัดอุทัยธานี