22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

19 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ทีม One Home สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และการหยุดให้เงินคนขอทาน กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไปให้ทราบ ณ ตลาดนัดคลองถมเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี