22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมกรมฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

19 สิงหาคม 2565
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมประชุมกรมฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี