22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดรายได้ในชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดรายได้ในชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี