22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร “โครงการยุวชนคนเกษตร”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิ BCL เปิดรับสมัคร “โครงการยุวชนคนเกษตร” ภายใต้แนวคิด”สร้างคนดี คิดเป็น ทำเป็น” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเป็นผู้นำประกอบการรายย่อยให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งใส่ใจและมีความรักในการเกษตร โดยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6เข้าศึกษาในระดับ ปวช ปวส. และ ปริญญาตรี