20/07/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้งานสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ และประชุมศูนย์ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯร่วมอบรมการใช้งานสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7เพื่อชี้แจงการใช้งานและการทำงานของระบบ และประชุมศูนย์ฯครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ฯศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)