22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ปี 2565

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ฯเข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี