22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ลานคนดอย ย้อนรอยวิถีชนเผ่า”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม “ลานคนดอย ย้อนรอยวิถีชนเผ่า”
ชุมชนท่องเที่ยววิถีคนดอย ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ปีงบประมาณ 2565
โดยมี นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ เป็นประธานในพิธี ณ ณ ชุมชนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม
หมู่ 6 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง