22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหา

และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยสำนักงานเลขานุการกรมฯ

ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี