22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1/2567

💚 วันที่ 17 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อติดตามทบทวนการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป โดยมีนายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี