22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

💜💜 วันที่ 15 มกราคม 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ บ้านอุทัย 905 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ