22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุมขี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ฯ (MSO-Logbo๐k)

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พ้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒ ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.อุทัยธานี ร่วมการประชุมขี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ฯ (MSO-Logbo๐k) โดยมีนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี