22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2567 และ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการเปิดศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) หรือ Human Security Emergency Management Center : HuSEC

🩷🩷 วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ทีม One Home พม.อุทัยธานี ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม

และเวลา 10.00 น. ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการเปิดศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) หรือ Human Security Emergency Management Center : HuSEC ทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมส่งทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ศรส. ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือคุ้มครองพี่น้องประชาชนในกรณีวิกฤติอย่างทันท่วงที ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี