22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานมหกรรม “เมล็ดพันธุ์แห่งความรักษ์ Seeds of Love” และร่วมงานเสวนาภาษาฅนกสิกรรม คนบ้านไร่ ฅนร้อยพันธุ์รักษ์ ฯ

🗓️ วันที่ 6️⃣ มกราคม 2️⃣5️⃣6️⃣7️⃣ นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมงานมหกรรม “เมล็ดพันธุ์แห่งความรักษ์ Seeds of Love” โดยมีการจัดแสดงผลลัพธ์และเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นถิ่น ระหว่างเกษตรกรเครือข่ายอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชพื้นถิ่น เกษตรกรจากชุมชนอื่น และหน่วยงานราชการภายในจังหวัดอุทัยธานี และผู้สนับสนุนภายนอก

และร่วมงานเสวนาภาษาฅนกสิกรรม คนบ้านไร่ ฅนร้อยพันธุ์รักษ์ ฯ โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในงาน ฯ ณ ไร่อุ๊ยกื๋อ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี