22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖”

🗓️ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เพื่อติดตามทบทวนการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป โดยมีนายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี