22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

“กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว”

🗓️ วันที่ 6 กันยายน 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กิจกรรม “เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว” ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี