22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนกันยายน 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางสาวศิริกัญญา ศรเดช เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ร่วมกับทีม One Home อุทัยธานี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์จัดระเบียบคนขอทาน ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และการหยุดให้เงินคนขอทาน กับประชาชนทั่วไปให้ทราบ ณ ตลาดริมน้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี