22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (การปลูกผักอินทรีย์และการสร้างตลาดชุมชน) ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าผาก จำนวน 15 ครอบครั

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ลงพื้นที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงป่าผาก เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (การปลูกผักอินทรีย์และการสร้างตลาดชุมชน) ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าผาก จำนวน 15 ครอบครัว ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 โดยมีนายวันเฉลิม รูปเขียน พนักงานราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เป็นวิทยากร ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงป่าผาก ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี