22/05/2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ระดับจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566

🗓️ วันที่ 14 สิงหาคม 2566ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ระดับจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ราษฏรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการออกกำลังกาย เป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สืบสานอัตลักษณ์ของชนเผ่า มีความรักสามัคคีระหว่างชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี และอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี มีการแข่งขันกีฬาสากลได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้านได้แก่ วิ่งขาหยั่ง ทอยลูกสะบ้า เรือกาบหมาก ขว้างสากมอง ชักเย่อ และยิงหน้าไม้โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี